2012-05-08 14:59 #0 av: Lina på Puser

Så här i föltider, vill jag bara påminna om ammajouren, ifall olyckan är framme.

Jouren är nu öppen och finns på tel 073-314 13 16.

Tips och råd för att underlätta en adoption finns på deras hemsida http://www.asvt.se/page53586.php. Det kan vara bra att titta igenom detta innan det är földags. När olyckan väl sker, är tiden ofta knapp och det är mycket som ska göras.

Förhoppningsvis blir detta kunskap som du aldrig behöver använda dig av.

//Lina