2012-01-24 11:00 #0 av: Lina på Puser

Senskador syns bäst på mjukt underlag - i motsats till hälta som uppstår ur en skada i leden och som syns bäst på hårt underlag.

Axel Wallman

Ur tidningen Equipage, nr 8/2011.