2011-08-16 10:15 #0 av: Lina på Puser

Jordbruksverket har lite bra broschyrer och böcker att läsa om hästar och hästhållning. Materialet går att beställa mot en mindre kostnad, men det mesta går även att ladda ner i pdf.

Till sidan med hästläsning

Här finns även information om djurskyddsbestämmelser och hur hästens stall bör/ska vara utformat.

/ Lina