2011-07-21 12:44 #0 av: Lina på Puser

Shire will take You higher!

- Svenska shirehästföreningens slogan