2011-06-08 21:06 #0 av: Lina på Puser

Svenska Shirehästföreningen funderar på ett ombeslut gällande diplomutdelning.

Det gäller diplom som delas ut till 3- och 4-åriga ston som fått 40 poäng eller mer på Shirehästsföreningens RIKS-utställning. Denna utställning är endast en gång per år.

Föreningen funderar nu på om det ska vara möjligt med utdelning av diplom även på andra premieringar, så som alla sommarpremieringar som sker runt om i Sverige under sommarmånaderna.

Det är fördelar och nackdelar med båda alternativen. Att ha diplomutdelning på sommarpremieringarna minskar långa varma resor vilket kan leda till att fler faktiskt deltar. Att ha diplomutdelning endast vid RIKS gör att individerna verkligen bedöms lika. (Även om sommarpremieringarna ska bedömas lika, så är det ändå olika domare och vid olika tillfällen, vilket kan ge bra och dåliga dagar...). Detta är bara några exempel på fördelar/nackdelar.

Vad tycker du? Ska diplomutdelningen underlättas genom att detta delas ut vid fler tillfällen, eller ska utdelningen vara helig och endsat ske under RIKS. Rösta och gör din röst hörd. Skriv även gärna en kommentar om vad du tycker. Nu har du chansen att påverka!

/ Lina