2011-08-05 10:52 #0 av: Lina på Puser

Jag var på en föreläsning med Anna Tell i Shirehästföreningens regi. Detta är min behållning från det mötet.

Hästen är väldigt beroende av sina tänder, då denne tuggar ca 15-20 timmar på ett dygn i frihet. Därför är det viktigt att vi inte påverkar munhålan negativt utan gör vad vi kan för att hästen ska bibehålla sin naturliga balans. Hästen ålder kan avgöras av tänderna. Det är då främst framtänderna i underkäken som man tittar på. I en unghäst mun, sitter överkäken och underkäkens tänder rakt ovanför sig och bettet blir rakt. Men på en äldre häst är detta bett fortfarande rakt, men tänderna är mer vinklade utåt mot hästens läppar.

Munnens olika delar
Hästens mun kan indelas i tre delar; Framtandssegmentet, mellansegmentet och kindtänderna.

Framtandssegmentet innehåller framtänderna vilket hästen plockar upp maten med samt biter av exempelvis gräset.

Mellansegmentet är hålrummet mellan de främre och bakre tänderna. Här sorteras maten och kan ses som en källsorteringsenhet. Reflexer styr om någon mat ska bak till kindtänderna och tuggas.

Den sista delen i hästen mun är kindtänderna. Här tuggar hästen sin mat så att den blir sönderdelad. Här finns också reflexer, som känner av om något ska är för hårt för hästen och som då ska spottas ut.  

Det är just reflexerna vid kindtänderna och i mellansegmentet som kan få hästen att flytta bettet fram och tillbaka i munnen med hjälp av sin tunga.

Tandens utveckling
En vuxen häst har totalt 24 kindtänder , 6 stycken i respektive käkhalva.  Någon månad efter fölet födelse, kommer de första mjölktänderna. Fölet får 12 mjölktänder, 3 i vardera käkhalva. Vid ca 3 månaders ålder kommer de första permanenta tänderna. Detta  är hästens första kindtänder, totalt 4 stycken som kommer i vardera käkhalva. Dessa tänder har hästen till 1-års ålder då hästen får fler kindtänder.  Vid ca 2,5 års ålder fram tills hästen är 5,5 år byter hästen ut sina mjölktänder. Under denna period ersätts 6 mjölktänder per käke av 8 permanenta tänder.

De permanenta tänderna på ett föl, mineraliseras i käken då de ännu inte är synliga. Detta gör att tänderna är känsliga för slag under utvecklingsperioden. Om fölet får en smäll på käken under tandens utveckling, kan tanden få ett annat utseende eller kvalité när den sedan växer ut. Även viss medicinering kan påverka den blivande tandens kvalité och utseende.  Om käken av någon anledning inte växer i takt med att tänderna blir fler, kommer tänderna att ställa sig på tvären.

I samband med tandlossningen, är det bra om hästen får tappa tänderna i sin egen takt. Även om mjölktanden känns lös och du gärna vill ta loss denna, är den lösa mjölktanden ett skydd för den permanenta tanden och dess tillväxt. Så låt de lösa tänderna vara, tills de själva släpper greppet.

En häst brukar räknas som vuxen från 7 års ålder. Då är även tänderna färdigutvecklade. Mellan 7-14 års ålder är det bra balans mellan slitaget på tänderna och tändernas tillväxt. Detta innebär att tanden slits när hästen tuggar, men att den växer ut i samma takt som den slits. Det blir ingen nyproducering av tänder, utan det finns endast en viss längd på tanden. Det är ca 1/5 av tanden som är synlig, resten finns i käken och väntar på utväxt.  Även hästens foder har viss påverkan på tandens slitage.

Tandens emalj slutar att produceras när tanden börjar slitas, vilket gör att tandytan lätt kan få gropar. Det som hästen då tuggar med är kanterna på tänderna. Det är lätt hänt att du upplever dessa kanter som vass och kanske funderar på att raspa ner dem. Gör inte det. Om du raspar dessa,  förlora hästen sin tuggförmåga. Vid raspning är det även risk att påverka hästens tuggvinkel.

Vargtand
Förutom kindtänder och framtänder kan en del hästar få så kallade vargtänder. Dessa sitter i så fall precis framför kindtänderna. Vargtanden är liten och tål väldigt liten belastning, vilket gör att den kan gå av pga slitage. Vargtand är vanligt förekommande och ca 50 % av alla hästarna får en eller flera vargtänder. Vanligast är att de växer i överkäken. Om de förekommer i underkäken, ger de ofta mer besvär och tas ofta bort.  Det är inte alla som bryter igenom tandköttet, men kan alltså finnas där ändå.

Tanden brukar bli synlig då hästen är omkring ett halvår, och har växt klart då hästen är 1 år. Om det inte har dykt upp någon vargtand då hästen passerat 1 år, så kommer det ingen tand. Om vargtanden växer väldigt nära kindtänderna, kan den falla bort tillsammans med mjölktandens byte.

Om vargtanden ställer till med problem, bör den tas bort. Använd inte betsling på ca 10 dagar i samband med detta, så att munhålan får läka ordentligt.

Det finns så kallade kanintänder som kan dyka upp i hästens mun. Dessa växer precis bakom framtänderna och ska inte tas bort. Kanintanden växer fram då hästen är mellan 3-7 år. Tanden har en väldigt lång rot och sitter långt in i skelettet. Därför är det inte bra att ta bort denna typ av tand.

Användning av bett
Ett bett i hästens mun kan ge väldigt stor påverkan om det används felaktigt eller inte passar. Försök därför att alltid ha ett väl anpassat bett till hästen och det du tänker göra med hästen. Bettet ska verka, dvs ligga mellan tänderna i mellansegmentet, och inte mot bakre kindtänderna. Variera gärna typ av bett mellan ledat, oledat och bettlöst, så att eventuella risker för skador minimeras.

Vid körning får hästen stort tryck på lanerna, dvs mellanrummet i käken. Då är det bättre att använda ett rakt bett än ett ledat, alternativ använda bettlyftare.

Skador i munnen
Skador i hästens mun kan komma av olika saker och behöver inte alltid vara bettrelaterade. Titta därför i hästens mun lite då och då så att du lär känna även denna del av hästen. Ta hjälp av munstege, lampa och en munspegel. Skölj ur munnen med vatten för att få bort eventuella matrester. Titta på munnens alla hinnor, så att de ser jämnt rosa ut. Finns det någon mörkare eller ljusare  fläck, kan detta bara åverkan från bett. Byt då bett så att du använder ett som passar hästen. I och med att tänderna och käken ändras under hästens liv, kan ett bett som har passat tidigare, plötsligt inte längre passa.

Hästen kan ha ljusa fläckar i sina slemhinnor. Detta kan vara gamla sår eller tryckskador, i och med att pigmentet försvinner vid långvarigt tryck. Ibland kan slemhinnan lägga sig i kläm framför kindtänderna.  Den främsta kindtanden kan lätt bli sliten om betslingen är felaktig och bettet ligger an mot kindtanden. Sår som är i bakre delen i käken vid de bakre kindtänderna, är inte påverkan av bett eller träns. 

Kontrollera även mellan hästens  tänder. Det förekommer ibland att styngflugelarver kan finnas i munhålan, och då främst mellan tänderna. Dessa försvinner i samband med avmaskning, eller om du plockar ut dem för hand.

Titta på hästens mungipor, både insida och utsida. Om mungiporna är tunna och torra, smörj då in dem med vaselin före och efter arbete.

Om hästen dräglar mycket, kan det vara något som har fastnat i munhålan. Kontrollera därför om det sitter någon pinne eller liknande i kläm.

Om hästen får ett sår i munnen, undvik syntetbett då syntetbetten ger större friktion och kan påverka sårläkningen negativt.

Över eller underbett
En häst kan ha överbett eller underbett. Detta avgörs av hästens kindtänder och har inget med framtänderna att göra.  Då kindtänderna ligger precis ovanför varandra i käkarna, kan det vid ett över- respektive underbett bildas hakar på de delar av kindtänder som inte har någon kindtand precis ovanför eller under sig.  Om en ”hake” bildas i bakre delen av käken, är detta värre än om den bildas i den främre delen.  En ”hake” i den bakre delen av käken kan orsaka sår i slemhinnan då hästen arbetar och går på tygeln.

Munnen viktig för hästen
Hästens mun är väldigt viktig för att hästen ska må bra. Mår munnen bra, mår ofta även hästen bra – och tvärt om. Gör vad du kan för att hålla munhålan i bra kondition, så ger du din hästen en bra chans att få ett långt och hälsosamt liv.

/ Lina Runander