2011-06-12 12:49 #0 av: Lina på Puser

I Sverige finns det inte så många Shirehästar. Detta är en del som gör Shirehästen så mystikomspunnen. Men finns det plats och utrymme för fler?

Enligt blå basen, på Svenska Hästavelsförbundet, finns det 1202 Shirehästar i Sverige. Dock bör denna siffra tas med en stor nypa salt i och med att information om avlidna hästar inte alltid rapporteras samt att det i denna siffra kan ingå väldigt många korsningar.

Enligt Shirehästföreningen finns det däremot 200 – 250 renrasiga Shirehästar i Sverige.

Enligt tidningen ”Land Lantbruk, nr 24, juni 2011, är Sverige Europas näst hästtätaste land, räknat i antalet hästar i förhållande till antalet invånare. På första plats ligger Island. En halv miljon svenskar rider regelbundet och hästnäringen sysselsätter 28000 människor. Det uppskattas att antalet hästföretagare i Sverige är mellan 7500 och 8000 st.

Med dessa siffror som underlag, vore det konstigt om vi inte skulle kunna öka antalet Shirehästar i Sverige – om vi vill!?!

En del vill och andra vill inte. De som föder upp Shirehästar har en liten knivig situation. Uppfödaren vill givetvis sälja många avkommor, men samtidigt bygger Shirehästens mystik lite på att det finns så få individer. En del uppskattar inte ifall hästrasen skulle bli väldigt vanlig.

Oavsett om man vill behålla nuvarande antal, eller öka mycket, anser jag att det finns utrymme för att vi ska kunna ha fler shirehästar i Sverige, utan att för den skull göra Shirehästen till en ”var-mans-häst”. Men en Shirehäst ska givetvis kunna bli din häst!

/ Lina Runander