2011-05-31 22:32 #0 av: Lina på Puser

Om hästen får klåda i man och svans, är det kanske inte insektsbett som kliar, utan sommareksem.

Det finns en allergi som kallas för Sweetitch, vilket även benämns som Sommareksem. Detta är en årstidsbunden kronisk hudinflammation i man och svansrot och orsaken är huvudsakligen en insektsallergi mot bland annat svidknott. Detta kan vara av lindrig till extremt omfattande art. Det finns hästar som har fått avlivas på grund av att de har lidit så mycket.

Då sommareksem gör att hästarna lider, har en mängd olika behandlingsmetoder utvecklats. Det enklaste kan vara att hålla hästen på stall då knotten är mest aktiva, vilket är under vindstilla morgnar och sena kvällar. Eksemtäcke hindrar knotten att angripa hästen och det finns olika insektsmedel samt invärtes och utvärtes preparat. Ett av dessa är bland annat Nylanders hästsalva.

Orsaken till att hästen drabbas, är ofta en brist i någon form hos hästen, exempelvis mineral eller vitaminbrist.  För att minimera klådan, är det viktigt att hästen får så balanserad kost som möjligt utifrån den enskilda individen.  Ett tips för att förebygga sommareksem kan du ge MSN, vilket är en svavelprodukt.  Den hjälpen hästen att bygga upp kroppens byggstenar.

Om din häst kliar sig lite då och då, är det troligtvis bara för att skrubba sig lite och bli av med insekter, klia lite på myggbett etc. Du kan börja misstänka sommareksem då hästen står frenetiskt och kliar sig, samt kliar sig ofta. Resultatet av detta blir ofta hårbortfall och sårigheter.

Shirehästen har lätt för att få sommareksem. Så var därför lite extra uppmärksam på kliandet hos just dessa hästar.

/Lina Runander